Xem với cỡ chữ  

Hướng dẫn 15-HD/VPTW Văn phòng Trung ương Đảng: Hướng dẫn quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn


15-HD/VPTW
14/12/2016
Bùi Văn Thạch

Hướng dẫn quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn

Văn phòng Trung ương Đảng
Hướng dẫn

: 15-HD.pdf

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 55
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 55
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 14398080