Xem với cỡ chữ  

Báo cáo 317-BC/TU Tỉnh ủy Quảng Trị: BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”


317-BC/TU
19/06/2015
Nguyễn Văn Hùng

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”

Tỉnh ủy Quảng Trị
Báo cáo
Khóa XV

: bc 317.19.06.2015.doc

:


Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11090470