Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
346-BC/TU 14/09/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ  2010-2015
337- BC/TU 12/08/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và công đoàn xã, phường, thị trấn"
321- BC/TU 09/07/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khoá VIII về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” (giai đoạn 1998 - 2015)
04-NQ/TU 23/03/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI TÁM BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XV về việc triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020
03-NQ/TU 20/11/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
72- KH/TU 17/11/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị KẾ HOẠCH V/v tổ chức lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 – 2020
264-BC/TU 15/10/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”
261-BC/TU 15/10/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ”
263-BC/TU 15/10/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
252-BC/TU 11/09/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tình hình, kết quả thực hiện Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc "đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú".
Trang 1 trong 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11091226