Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
104-BC/TU 01/10/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước"
100-BC/TU 10/09/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ và thực trạng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương
98-BC/TU 21/08/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết tình hình thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng
96-BC/TU 09/08/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về “củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”
94-BC/TU 07/08/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Xây dựng Đề án về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới"
08-CT/TU 27/07/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
92-BC/TU 23/07/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO thực trạng việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về quan hệ công tác giữa Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các cơ quan bộ, ngành Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy
91-BC/TU 20/07/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO việc thực hiện Quy định số 51-QĐ/TW, ngày 19/4/2007 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành ủy
89-BC/TU 09/07/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị Báo cáo Sơ kết việc thực hiện Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh, thành ủy  
95-BC/TU 09/07/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO thực trạng việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về quan hệ công tác giữa Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các cơ quan bộ, ngành Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy
Trang 10 trong 20 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11090446