Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
315-BC/TU 18/06/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư “Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
312-BC/TU 03/06/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”
04-NQ/TU 23/03/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI TÁM BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XV về việc triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020
30-CT/TU 02/02/2015 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi tỉnh trong tình hình mới.
280-BC/TU 15/12/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 47- NQ/TW, ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị  “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình”
281-BC/TU 15/12/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị “Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”
27-CT/TU 11/12/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2020
28-CT/TU 11/12/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính và thực hiện Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
279-BC/TU 11/12/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo kết luận số 292-TB/TW ngày 18/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; tổ chức hoạt động của Hội Nạn nhân chất  độc da cam/dioxin Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
35-KL/TU 05/12/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị lần thứ 17, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
Trang 2 trong 20 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11090419