Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
03-NQ/TU 20/11/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
72- KH/TU 17/11/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị KẾ HOẠCH V/v tổ chức lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 – 2020
267-BC/TU 20/10/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế hành lang kinh tế Đông Tây
26-CT/TU 17/10/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
264-BC/TU 15/10/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”
261-BC/TU 15/10/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ”
263-BC/TU 15/10/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
258-BC/TU 29/09/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”
256-BC/TU 22/09/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
252-BC/TU 11/09/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tình hình, kết quả thực hiện Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc "đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú".
Trang 3 trong 20 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11090465