Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Trị triển khai Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2017 

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội; Chiến lược, chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và Kế hoạch số 04/KH-BCĐ 138/CP ngày 4/1/2017 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Trị) đã xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2017.

Theo đó, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm lộng hành, giảm tội phạm so với năm 2016; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95% trên tổng số án khởi tố; hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới; 100% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận và xử lý; tăng 5-10% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án về kinh tế, tham nhũng trên tổng số vụ việc được phát hiện, tăng 5-10% số vụ phạm tội về ma tuý được phát hiện, bắt giữ; giảm tỷ lệ người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân trốn, chết, phạm tội mới ở nơi giam giữ; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù xuống dưới 15%; tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm cho 100% người chấp hành xong án phạt tù; giải quyết, xet xử các vụ án hình sự từ 95% trở lên, phấn đấu đảm bảo ra quyết định thi hành án phạt tù đúng thời hạn đối với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán và cán bộ làm công tác thi hành án hình sự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh. Hải Yến-VPTU

767 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 54
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 54
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 13071627