ĐỂ THỰC HIỆN TỐT TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG SINH HOẠT ĐẢNG

Tự phê bình và phê bình là một trong những quy luật phát triển của Đảng ta, là biện pháp để tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN PHÁT TRIỂN

Xác định vai trò đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng đối với nền kinh tế, những năm gần đây, tỉnh ta đã chủ động đổi mới công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư; linh hoạt trong triển khai các các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân.

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo lụa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý 04 xe ô tô của cơ quan Tỉnh ủy đã qua sử dụng (có văn bản kèm theo)

ĐỂ CÓ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THAM MƯU NGANG TẦM NHIỆM VỤ

Theo từ điển Tiếng Việt, tham mưu là “hiến kế, kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng độc đáo, sáng tạo, có cơ sở khoa học, các sáng kiến, các phương án tối ưu, những chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc đặt ra và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, hàng năm của cơ quan, đơn vị nhằm đạt kết quả cao nhất”. Như vậy, ở những mức độ, quy mô khác nhau đều không thể thiếu tổ chức công tác tham mưu để đảm bảo hoạt động lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị, hay nói cách khác, công tác tham mưu có vị trí đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành công việc của tất cả các tổ chức. Đối với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là một đảng duy nhất cầm quyền, công tác tham mưu của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt.

TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch số 290-KH/BTGTW, ngày 08/5/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019”; được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019. Để phục vụ tốt Hội thi và đảm bảo công bằng, khách quan, chính xác trong quá trình chấm thi cho mỗi thí sinh dự thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền của Đảng; tài liệu về công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng lên Website của Tỉnh ủy để các thí sinh dự thi nghiên cứu, tham khảo.

Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh

Ngày 8/10/2019, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 696-TB/TU kết luận tại buổi làm việc với Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Toàn văn nội dung Thông báo như sau:

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sau gần 7 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU, ngày 13/5/2013 của Tỉnh ủy khóa XV thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” việc phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng

Thông báo số 1111-TB/BTCTU, ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị

Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm tra, sát hạch tuyển dụng vào công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo chính sách thu hút, tạo nguồn năm 2019 (Tai lieu on tap mon NVCN.rar kèm theo)
Trang 1 trong 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Thông tin hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 40
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11090445